Witamy na stronie Agnieszki
 
agnieszka
Agnieszka wita odwiedzających  
  Strona startowa
  Nasza historia
  Prośba o 1% podatku
  Prośba o pomoc
  Księga gości
  Podziękowania
  Ciekawostka....
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  Rodzina
  Rehabilitacja
  Turnusy rehabilitacyjne2010
  2011 turnusy rehabilitacyjne
  2012 turnusy rehabilitacyjne
  Turnusy 2013
  Piknik 16.06.13
  Dzień za dniem....
  Toplista
  Kontakt
  Wyślij do nas meila
  Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Mozemy Więcej"
  linkownia
Prośba o pomoc
"Podaruj kropelkę nadziei tym, którzy na nią czekają
Spraw, by przez łzy się uśmiechnęli

i ci, którzy nic już nie mają.
Wtedy i Ty się uśmiechniesz przez łzy, lecz ze wzruszenia
Jak miło pomyśleć, że właśnie Ty pomogłaś spełnić czyjeś marzenia..."

                                                                       dzieciom.pl/6432Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

 

Darowizny i podatek

Od kilku lat ustawy podatkowe pozwoliły na ulgi w podatku dochodowym dla osób, które przekazują darowizny dla organizacji pozarządowych, na cele określone w ustawie.

1. Na czym polega istota odliczenia, ulgi podatkowej w przypadku darowizn?

Postawę opodatkowania stanowi nasz dochód. Im mniejszy jest dochód, tym mniejszy jest podatek, który płacimy. Przekazując darowiznę organizacji, zmniejszamy nasz dochód o kwotę przekazanej darowizny, w związku z czym płacimy niższy podatek.

 

2. Czym jest darowizna i czym różni się od przekazywania 1% odpisu podatku dla organizacji pożytku publicznego?

Darowizna to określona kwota, przekazywana organizacji pozarządowej w formie przelewu bankowego. Darowizna to nie to samo co odpis 1%! To są dwie zupełnie różne możliwości wspierania organizacji.

Darowiznę wpłacamy w takiej kwocie, jaką my uznajemy za stosowną i odliczamy ją od dochodu. Natomiast odpis 1% podatku obliczamy wg wzoru ustalonego przez organy państwa i odpisujemy ją od podatku.

 

3. Kto może przekazać darowiznę i skorzystać z ulgi?

Darowizny mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, tzn. osoby prawne rozliczające się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawy prawne:
Osoby fizyczne rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), a osoby prawne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 roku, nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami)

 

4. Czy każda darowizna podlega odliczeniu?

Nie, tylko darowizna przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, które realizują te cele.

Są to m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ekologia. Sfera zadań publicznych określona w ustawie jest bardzo szeroka i właściwe wszystkie działania podejmowane przez organizacje pozarządowe mieszczą się w tej definicji, aczkolwiek zawsze lepiej to potwierdzić.

 

5. Kiedy mogę odliczyć darowiznę?

Najważniejsza zasada odliczeń mówi, że darowizny odliczamy w tym roku, w którym przekazaliśmy darowiznę, więc jeżeli wpłaciliśmy dotację na konto organizacji w 2009 roku, odpisu dokonujemy w rozliczeniu (PIT-37 lub 36 w przypadku osób fizycznych) za ten rok, czyli w zeznaniu rocznym, które składamy do 30.04.2010 roku. Jeżeli zaś darowiznę przekażemy w 2010 r., odliczenia dokonujemy w rozliczeniu za ten rok, składanym do 30.04.2011 (w przypadku osób prawnych – 31.03.2011 roku).

 

6. Ile mogę odliczyć, jak to technicznie wygląda?

Osoby fizyczne mogą dokonać odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Osoby prawne podobnie, tylko że limit procentowy wynosi 10% dochodu.

 

 

Jak to wygląda w praktyce dla osób fizycznych?

  • Pierwszy krok to przekazanie darowizny np. 2000 zł na konto organizacji X dnia 31.12.2009 roku.
  • Drugi krok to odliczenie tej darowizny. Dokonujemy tego w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, czyli w PIT-37 lub PIT-36 (jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą). Zeznanie to składamy do 30.04.2010 roku w właściwym Urzędzie Skarbowym.
  • Możemy odliczyć wysokość całej darowizny, nie więcej jednak niż 6%. Odliczeń dokonujemy od dochodu.

Np. w roku 2009 nasz przychód wynosi 120 tys. zł, koszty uzyskania przychodu – 20 tys. zł, w związku z czym nasz dochód to 100 tys. zł (120 tys. minus 20 tys. = 100 tys.).
Przekazaliśmy darowiznę na rzecz Fundacji X, sprawdziliśmy, iż ta Fundacja realizuje cele pożytku publicznego, określone w ustawie.
Nasz dochód to 100 000 zł. Dochód pomniejszamy o wysokość przekazanej darowizny, jednak nie więcej, niż 6% dochodu. A więc:

Obliczamy, o ile maksymalnie możemy zmniejszyć nasz dochód, stanowiący podstawę opodatkowania:
dochód 100 tys. zł, z tego obliczamy 6%, czyli 6 tys. zł.

Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 10 tys. zł, odliczeniu od dochodu podlega jednak tylko kwota 6 tys. zł!
Obliczamy podstawę opodatkowania: 100 tys. zł minus 6 tys. zł (ulga) = 94 000 zł.
Zmniejszyła się nasza podstawa opodatkowania, czyli zapłacimy niższy podatek!

Kilka uwag na koniec:

  • darowiznę musimy przekazać w formie przelewu na rachunek bankowy organizacji – nie może to być wpłata gotówkowa!
  • darowizna może mieć również postać rzeczową (np. przekazujemy komputer).


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za okazane serce i każdą pomoc!

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszego apelu rodzinie, znajomym, przyjaciołom.

ABY KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA KONCIE AGNIESZKI W FUNDACJI, MUSIMY PRZEDSTAWIAĆ ORYGINAŁY FAKTUR, KTÓRE STANOWIĄ DOWÓD WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LECZENIE I REHABILITACJĘ  NASZEGO  DZIECKA.

MOGĄ ZATEM BYĆ PAŃSTWO PEWNI, ŻE KAŻDA PRZEKAZANA ZŁOTÓWKA ZOSTANIE WYDANA NA LECZENIE I REHABILITACJĘ AGNIESZKI.

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:
 
   
tak  
   
Reklama  
   
Dodaj do ulubonych  
  Czasami wystarczy...
jeden promień słońca
Jedno miłe słowo
jedno ciepłe spojrzenie
wyciągnięta dłoń
jedno pozdrowienie
jeden maleńki uśmiech.
Potrzeba tak mało,
by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się obok nas.
 
 
 
Dodatki na bloga
 
http://www.dzieciom.pl/6432  
   
 
 
Dodatki na bloga
 
1 odwiedzający (25 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=